Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Kancelaria Adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości

2. Odzyskiwanie wywłaszczonych nieruchomości

Postępowania o zwrot nieruchomości

Postępowania o zwrot nieruchomości dotyczą nieruchomości zabranych właścicielom, bądź ich użytkownikom wieczystym na podstawie decyzji o wywłaszczeniu, bądź umowy zawartej przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego.

Uprawnionymi do żądania zwrotu takich nieruchomości są ich byli właściciele, bądź użytkownicy wieczyści, a także ich następcy prawni (spadkobiercy), o ile nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu (bądź umowie).

Zwrot nieruchomości odbywa się na drodze postępowania administracyjnego w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Osoba, która otrzymuje zwrot nieruchomości zobowiązana jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania po jego waloryzacji (waloryzacja polega na pomnożeniu otrzymanego odszkodowania przez wskaźnik inflacji i co do zasady jest kilkukrotnie niższa od aktualnej wartości nieruchomości).

Jak rozpocząć sprawę o zwrot nieruchomości?

Rozpoczęcie takiej sprawy nie jest skomplikowane, wystarczy skontaktować się z nami, a my pomożemy w przeprowadzeniu takiego postępowania.

Jakie dokmenty są potrzebne?

Niezbędne będą dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, a także wszystkie inne dotyczące nieruchomości. Jeśli zaś jesteś spadkobiercą byłego właściciela, bądź użytkownika wieczystego, konieczne będzie dodatkowo przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do spadku. Jeśli jednak dokumentów takich nie posiadasz, możemy pomóc Ci w ich uzyskaniu.
Kwestia honorarium za prowadzenie sprawy uzgadniania jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Postępowania odszkodowawcze i odzyskanie nieruchomości

Postępowania o odszkodowanie, bądź odzyskanie nieruchomości dotyczą nieruchomości przejętych przez Państwo od ich właścicieli, bądź ich użytkowników wieczystych na podstawie decyzji o wywłaszczeniu.
Osobami, które mogą starać się o odzyskanie takich nieruchomości, bądź ponowne uzyskanie odszkodowania za nie są byli właściciele, użytkownicy wieczyści, oraz ich spadkobiercy.
Postępowania tego rodzaju toczą się na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w ramach tzw. postępowań nadzwyczajnych tj. wznowienia postępowania, bądź postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji.
Rozpoczęcie takiej sprawy nie jest skomplikowane, wystarczy skontaktować się z nami, a my pomożemy w przeprowadzeniu całej procedury.
Niezbędne będą dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, a także wszystkie inne dotyczące nieruchomości, w szczególności decyzje wywłaszczeniowe, bądź umowy zbycia nieruchomości. Jeśli zaś jesteś spadkobiercą byłego właściciela, konieczne będzie przekazanie dokumentów potwierdzających prawo do spadku. Jeśli jednak dokumentów takich nie posiadasz, możemy pomóc Ci w ich uzyskaniu.
Kwestia honorarium za prowadzenie sprawy uzgadniania jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Prowadzenie spraw wywłaszczeniowych

Świadczymy również pomoc prawną właścicielom, bądź użytkownikom wieczystym w postępowaniach wywłaszczeniowych, toczących się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i tzw. „specustawy”, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W tej grupie spraw szczególne miejsce zajmują postępowania dotyczące odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w ramach postępowania o podział nieruchomości. Dość często bowiem zdarza się, iż właściciele nieruchomości, bądź ich użytkownicy wieczyści występują o podział nieruchomości, zaś w wyniku wydania decyzji o podziale nieruchomości z mocy prawa ich część przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, bądź jednostki samorządu terytorialnego, gdy w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod przyszłe drogi publiczne.
W ramach tego rodzaju postępowań weryfikujemy, czy organy administracji zgodnie z przepisami ustaliły przedmiot wywłaszczenia, a także dbamy o uzyskanie odszkodowania, odpowiadającego rzeczywistej wartości nieruchomości. Dość często bowiem zdarza się, iż ceny sprzedaży takich nieruchomości oferowane ich właścicielom przez właściwe organy przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, jak również ustalane przez rzeczoznawców majątkowych w toku postępowania są zaniżone.


Czytaj więcej

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

Sądowy savoir-vivre

11 zasad sądowej etykiety, które pozwolą Państwu zaprezentować się w przed sądem w jak najlepszym świetle, a także wybrnąć z klasą z ewentualnego „faux pas”.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.