Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

 • Kancelaria Adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI

O nas


ŻAKIEWICZ ADWOKACI | Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego z siedzibą w Warszawie i biurami w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu to działająca na rynku od 2007 r. prężna kancelaria prawnicza wyspecjalizowana w:

 • prawie karnym 
 • prawie karnym-skarbowym 
 • prawie karnym gospodarczym 
 • prawie gospodarczym i handlowym
 • prawie pracy
 • nieruchomościach 
 • postępowaniach sądowych

Co nas wyróżnia?

  Bez wątpienia wąska specjalizacja.

Poświęcamy się tylko sprawom, na których znamy się najlepiej i których prowadzenie jest dla nas prawdziwą przyjemnością. Lubimy pracę z ludźmi, lubimy to co robimy. 

  Podejście do Klienta. Zaufanie.

Uważamy, że Klient zawsze powinien rozumieć swoją sprawę tak jak rozumiemy ją my adwokaci. Umiemy słuchać i potrafimy zbudować zaufanie. 

Na każdym etapie współpracy, staramy się aby nasi klienci zrozumieli w jakiej znajdują się sytuacji i jakie są możliwe kroki do podjęcia. Poświęcamy dużo czasu, na to aby dokładnie wytłumaczyć na czym polega problem i jak możemy mu wspólnie zaradzić.

  Połączenie wiedzy i doświadczenie z nowoczesnymi metodami obsługi Klienta.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jakie działania należy podejmować aby skutecznie pomagać. Patrzymy na świadczone przez nas usługi w sposób szeroki, bierzemy pod uwagę nie tylko aspekt prawny, ale również wszelkie inne okoliczności, które są ważne i korzystne.

Mimo, iż koncentrujemy się na prawie staramy się patrzeć szeroko.


Dla kogo świadczymy nasze usługi?

  Dla wszystkich. 

Kancelaria świadczy swoje usługi dla każdego kto potrzebuje fachowej i specjalistycznej pomocy w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Nasze usługi skierowane są do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych (osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, fundacji, spółdzielni, stowarzyszeń).

  Bieżąca pomoc, stała obsługa, zastępstwo procesowe i nie tylko. 

Naszym klientom oferujemy stałą obsługę prawną lub bieżącą pomoc. 

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie sprawy, m.in. w postępowaniu przygotowawczym, przed Sądem I oraz II instancji, w postępowaniu kasacyjnym oraz wykonawczym.

Pomagamy podejmować najważniejsze decyzje życiowe i biznesowe. Pomagamy w zbudowaniu przejrzystej, skutecznej i zgodnej z etyką zawodu strategii postępowania w każdej sprawie.

  Pracujemy również po angielsku i niemiecku.


Kim jesteśmy?

  Zespołem.

Kancelaria to ponad 10 osobowy zespół zarówno starszych i doświadczonych jak i młodych ambitnych prawników. Jesteśmy skoncentrowani na stałym podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług m.in. poprzez studia doktoranckie, studia podyplomowe, szkolenia oraz stały kontakt z naszymi klientami.

  Zaufanymi specjalistami w swojej branży.

W kancelarii pracują i na stałe współpracują osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego, procedury karnej, prawa gospodarczego, prawa pracy i nieruchomości zdobytą i potwierdzoną wieloletnią praktyką zawodową. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług w kancelarii pracują jedynie osoby posiadające uprawnienia zawodowe adwokata lub radcy prawnego.

Tajemnica adwokacka jest dla nas najważniejszą wartością.

  Ludźmi z wysokim poczuciem odpowiedzialności.

W pracy kierujemy się wysokim poczuciem odpowiedzialności oraz etyki zawodowej, co jest niezwykle istotne w budowaniu zaufania pomiędzy nami, a naszymi klientami. Naszym celem jest świadczenie rzetelnej, profesjonalnej i specjalistycznej obsługi prawnej oraz tworzenie rozwiązań, najlepiej odpowiadających wymaganiom oraz sytuacji naszych Klientów. Staramy się być skuteczni w tym co robimy.

Kancelaria objęta jest podstawowym  do kwoty 1.250.000 Euro. W szczególnych wypadkach i jeśli wymaga tego nasz Klient podwyższamy kwotę ubezpieczenia.


Jakimi konkretnie sprawami się zajmujemy?

ŻAKIEWICZ ADWOKACI | Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu świadczy pomoc w następujących sprawach:

PRAWO KARNE
Oferujemy reprezentację stronom postępowania karnego - pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym, powodom cywilnym, w szczególności:

 • doradzamy naszym klientom jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentujemy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentujemy i dbamy o interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji,
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w postępowaniu karnym,
 • staramy się przeciwdziałać stosowaniu aresztów w sprawach naszych klientów,
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych.

PRAWO GOSPODARCZE
W sprawach z zakresu prawa gospodarczego, oferujemy stałą lub doraźną pomoc prawną, w szczególności:

 • reprezentujemy Klientów w sporach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń (pozwy o zapłatę, odszkodowania),
 • zajmujemy się procesem tworzenia, podziału, przekształcania oraz likwidacji spółek handlowych oraz cywilnych, w tym procesem rejestracji oraz dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzimy sprawy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, 
 • sporządzamy projekty statutów i umów spółek oraz opracowujemy ich zmiany,
 • przygotowujemy i opiniujemy wszelkie umowy oraz dokumenty związane z działalnością i obrotem gospodarczym, 
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • prowadzimy bieżące doradztwo oraz obsługę związaną z codzienną działalnością spółki.

PRAWO PRACY
W zakresie prawa pracy usługi kancelarii skierowane są zarówno do pracodawców, jak i do pracowników. Prowadzimy spory oraz udzielamy porad prawnych w zakresie prawa pracy, w szczególności:

 • sporządzamy umowy o pracę, o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania,
 • prowadzimy spory sądowe w sprawach mobbingu, wypadków przy pracy, roszczeń pracowniczych wynikających z bezpodstawnego rozwiązywania umów o pracę,
 • sprawy o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku pracy,
 • prowadzimy negocjacje oraz uczestniczymy w zawieraniu porozumień czy też układów zbiorowych ze związkami zawodowymi,
 • reprezentujemy Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy,
 • pomagamy w przeprowadzeniu restrukturyzacji zatrudnienia.

PRAWO KARNE GOSPODARCZE
Przedsiębiorcom oferujemy pełny zakres usług w zakresie obrony i reprezentacji we wszystkich stadiach postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Dbamy o to żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na pozycję, renomę i interesy naszych klientów.

Doradzamy, informujemy i ostrzegamy każdego kto ma wątpliwości czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawno-karnymi.

Jako jedna z niewielu kancelarii adwokackich w Polsce (jeżeli nie jedyna) oferujemy audyt firm, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie oceny ryzyk prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z regulacjami prawa karnego. Ta oferta jest w szczególności skierowana do osób pełniących funkcję członków zarządów spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych, pracowników i pełnomocników.

PRAWO KARNE SKARBOWE
Oferujemy każdemu obronę i reprezentację w sprawach karno-skarbowych, w szczególności:

 • doradzamy na etapie postępowania kontrolnego,
 • doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym,
 • prowadzimy obronę oskarżonego w sprawach karno-skarbowych,
 • doradzamy kiedy skorzystać z czynnego żalu czy instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • prowadzimy obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia skarbowe.
 • zapewniamy pomoc w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi dla Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych (UKS, Policja skarbowa),
 • sporządzamy apelacje i kasacje w sprawach karno-skarbowych.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE
Skazanym i ich rodzinom oferujemy obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego (po prawomocnym skazaniu):

 • doradzamy i sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • doradzamy i sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • informujemy kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i jakie są tego konsekwencje,
 • pomagamy formułować wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty,
 • zapewniamy reprezentację na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi,
 • doradzamy jak skorzystać z dozoru elektronicznego.

PRAWO WYKROCZEŃ
Większość kolizji i zdarzeń drogowych jest rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym. Oferujemy reprezentację stronom postępowania wykroczeniowego - poszkodowanym, podejrzanym, obwinionym, w szczególności:

 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentujemy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentujemy i dbamy o interesy poszkodowanych przed sądami wszystkich instancji,
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia,
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w tym postępowaniu (jak uzyskać wypłatę z OC sprawcy, jak zabezpieczyć się przed regresem ze strony ubezpieczyciela),
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach wykroczeniowych.

NIERUCHOMOŚCI

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw związanych z obrotem nieruchomościami. W ramach naszej praktyki oferujemy obsługę prawną zarówno osobom prawnym, fizycznym, jak i wspólnotom mieszkaniowym, w szczególności:

 • świadczymy doradztwo i reprezentujemy Klientów w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości,
 • sporządzamy dla naszych Klientów umowy najmu i dzierżawy nieruchomości,
 • prowadzimy spory sądowe z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, jak również spory o nakazanie złożenia oświadczenia woli lub ustalenia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,
 • prowadzimy sprawy związane z ochroną nieruchomości- spory związane z roszczeniem windykacyjnym, posesoryjnym jak i negatoryjnym,
 • prowadzimy postępowania dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości w tym sprawy związane z zasiedzeniem,
 • prowadzimy postępowania u uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • reprezentujemy Klientów w sporach o zniesienie współwłasności nieruchomości czy też ustanowienie na niej służebności,
 • prowadzimy spory sądowe pomiędzy inwestorami a wykonawcami (podwykonawcami) robót budowlanych.

Referencje

Ze względu na delikatną specyfikę naszej pracy sprawy naszych Klientów, a nawet sam fakt współpracy, są objęte bezwzględną tajemnicą adwokacką. 

Poniżej zamieszczamy referencje jedynie od tych firm i osób, które wyraziły na to zgodę: 

Beissbarth, Rowiński Wajdemajer, Inter Motors.


Wynagrodzenie

Koszty, honorarium, wynagrodzenie

Więcej informacji na temat cen usług adwokackich znajdziesz na tej stronie - Wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego


Szukasz adwokata w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub we Wrocławiu?

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.