Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Art. 282 KP | Naruszenie przez Pracodawcę niektórych Praw Pracowników | Kodeks Pracy

Art. 282 KP | Naruszenie przez Pracodawcę niektórych Praw Pracowników | Kodeks Pracy

§ 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 

1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 

2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 

3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, 

podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Aktualizacja 3.03.2017 r., MG

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.