Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Art. 22 KKS | Kary oraz Środki Karne i Zabezpieczające | Kodeks Karny Skarbowy

Art. 22 KKS | Kary oraz Środki Karne i Zabezpieczające | Kodeks Karny Skarbowy

§ 1. Karami za przestępstwa skarbowe są: 

1) kara grzywny w stawkach dziennych; 

2) kara ograniczenia wolności; 

3) kara pozbawienia wolności. 

§ 2. Środkami karnymi są: 

1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; 

2) przepadek przedmiotów; 

3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów; 

4) przepadek korzyści majątkowej; 

4a) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej; 

5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określo-nego stanowiska; 

6) podanie wyroku do publicznej wiadomości; 

7) pozbawienie praw publicznych; 

8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie: 

a) warunkowe umorzenie postępowania karnego, 

b) warunkowe zawieszenie wykonania kary, 

c) warunkowe zwolnienie.

§ 3. Środkami zabezpieczającymi są: 

1) elektroniczna kontrola miejsca pobytu; 

2) terapia; 

3) terapia uzależnień; 

4) pobyt w zakładzie psychiatrycznym; 

5) przepadek przedmiotów; 

6) zakazy wymienione w § 2 pkt 5.

Aktualizacja 21.02.2017 r. MG

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sprawy Karne Skarbowe.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.