Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Art. 83 KKS | Utrudnianie Kontroli Skarbowej lub Podatkowej | Kodeks Karny Skarbowy

Art. 83 KKS | Utrudnianie Kontroli Skarbowej lub Podatkowej | Kodeks Karny Skarbowy

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowej lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


Art. 83 KKS | Utrudnianie Kontroli Skarbowej lub Podatkowej | Kodeks Karny Skarbowy

treść przepisu od 1.03.2017 r.

§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, w szczególności kto wbrew żądaniu tej osoby nie okazuje księgi lub innego dokumentu dotyczącego prowadzonej działalności gospo-darczej lub księgę lub inny dokument niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi, ukrywa lub usuwa, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Aktualizacja 21.02.2017 r. MG

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sprawy Karne Skarbowe.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.