Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Art. 60 KKS | Brak Księgi | Kodeks Karny Skarbowy

Art. 60 KKS | Brak Księgi | Kodeks Karny Skarbowy

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru ra-chunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego or-ganu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imie-niu i na jego rzecz. 

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Aktualizacja 21.02.2017 r. MG

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sprawy Karne Skarbowe.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.