Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Art. 1 U.KRK | Informacje Gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym | Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 1 U.KRK | Informacje Gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym | Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

1.Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”. 

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach: 

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii; 

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych; 

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”; 

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym; 

9) tymczasowo aresztowanych; 

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich. 

3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz. 1417, z późn. zm.2).

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG

Prawo Karne Adwokat Kancelaria

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.