Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Art. 8 KKW | Prawo do Korzystania z Pomocy Obrońcy lub Pełnomocnika | Kodeks Karny Wykonawczy

Art. 8 KKW | Prawo do Korzystania z Pomocy Obrońcy lub Pełnomocnika | Kodeks Karny Wykonawczy

§ 1. W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu. 

§ 2. W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli: 

1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 

2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, 

3) nie ukończył 18 lat, 

4) (uchylony), 

5) sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę. 

§ 2a. Przepis art. 78 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Skazany pozbawiony wolności może porozumiewać się ze swoim obrońcą, pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym oraz przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, podczas nieobecności innych osób, a rozmowy z tymi osobami w trakcie widzeń i rozmowy telefoniczne nie podlegają kontroli.

Aktualizacja 16.02.2017 r. MG

Prawo Karne Adwokat Kancelaria

 

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.