Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

 • Adwokat Sprawy Karne Warszawa
 • Adwokat Sprawy Karne Warszawa2

Adwokat Sprawy Karne Warszawa

Jakie Sprawy Karne Prowadzimy?

Od początku naszej działalności prowadzimy wszystkie rodzaje spraw karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych. Mamy doświadczenie w ponad 60 rodzajach spraw karnych.

Kancelaria adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI | Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego z siedzibą w Warszawie to działająca na rynku od 2007 r. prężna kancelaria prawnicza założona przez adwokatów wyspecjalizowanych m.in. w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie karnym gospodarczym. 

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę spraw karnych w 2017 roku.

A. Zwykłe Sprawy Karne

Sprawy Karne i Kodeks KarnySprawy karne to wszystkie przypadki kiedy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i innych ustawach. To najszersza kategoria spraw, w której mieszczą się wszystkie inne: tzw. sprawy karne-gospodarcze, sprawy karne skarbowe czy sprawy wykroczeniowe. Wydzielenie innych kategorii spraw karnych ma jedynie znaczenie porządkujące, prowadzenie takich spraw odbywa się wg. tych samych zasad opisanych w kodeksie postępowania karnego i prawie karnym materialnym. Wszystkie pospolite przestępstwa takie jak kradzież, przywłaszczenie, rozbój, zniesławienie, paserstwo zaliczają się do tej najszerszej kategorii. W naszej kancelarii zajmujemy się wszystkimi sprawami karnymi. Dla ułatwienia przedstawiamy poniżej kilka przykładów spraw, które prowadzimy. 

Niektóre Rodzaje prowadzonych przez naszą kancelarię adwokacką spraw karnych:

 1. sprawy za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków w Warszawie i okolicach,
 2. sprawy posiadania narkotyków lub innych substancji odurzających,
 3. wszelkie sprawy karne dotyczące przestępstw narkotykowych,
 4. sprawy oskarżeń o oszustwa i wyłudzenia,
 5. sprawy o zniesławienie i pomówienie,
 6. sprawy dotyczące błędów medycznych,
 7. sprawy wypadków drogowych, pomoc sprawcom i pokrzywdzonym w wypadkach,  
 8. sprawy pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu
 9. sprawy oskarżeń o kradzieże, w tym dokumentów, danych, tożsamości, 
 10. sprawy karne dotyczące przywłaszczeń,
 11. sprawy rozbojów, zabójstw
 12. sprawy fałszerstw dokumentów, pieniędzy.

Co oferujemy klientom w sprawach karnych?

Oferujemy reprezentację i zastępstwo - wszystkim stronom postępowania karnego - pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielom prywatnym, oskarżycielom posiłkowym, powodom cywilnym, na każdym etapie postępowania karnego. w szczególności:

 • doradzamy naszym klientom jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego,
 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentujemy pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentujemy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentujemy i dbamy o interesy pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji,
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w postępowaniu karnym,
 • staramy się przeciwdziałać stosowaniu aresztów w sprawach naszych klientów,
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje, kasacje oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach karnych.

Kontakt Adwokat Sprawy Karne

B. Sprawy Karne Gospodarcze

Sprawy Karne Gospodarcze i Przestępczość Białych KołnierzykówSprawy karne gospodarcze związane są z obrotem gospodarczym.

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami karnymi gospodarczymi:

 1. sprawy karne dotyczące działania na szkodę spółki
 2. sprawy związane z odpowiedzialnością członków zarządów spółek, 
 3. sprawy oszustw internetowych, 
 4. sprawy oszustw finansowych,
 5. sprawy karne oszustw i wyłudzeń kredytów lub dotacji, 
 6. sprawy oszustw ubezpieczeniowych i bankowych,
 7. sprawy łapownictwa biernego i czynnego, 
 8. sprawy oskarżeń o działanie na szkodę wierzycieli,
 9. sprawy karne związane z przetargami, zamówieniami publicznymi.

Prawo Karne Gospodarcze

Przedsiębiorcom i menadżerom oferujemy pełny zakres usług w zakresie obrony i reprezentacji we wszystkich stadiach postępowania karnego, karno-skarbowego i wykroczeń z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. Dbamy o to żeby działania policji, prokuratury lub innych organów ścigania w możliwie najmniejszym stopniu wpływały na pozycję, renomę i interesy naszych klientów.

Doradzamy, informujemy i ostrzegamy każdego kto ma wątpliwości czy jego działania były, są lub będą zgodne z regulacjami prawno-karnymi.

Jako jedna z niewielu kancelarii adwokackich w Polsce oferujemy kompleksowy audyt firm, przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów w zakresie oceny ryzyk prowadzonej działalności pod kątem jej zgodności z regulacjami prawa karnego. Ta oferta jest w szczególności skierowana do osób pełniących funkcję członków zarządów spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych, pracowników i pełnomocników.

Sprawy i Prawo Karne Gospodarcze

C. Sprawy Karne Skarbowe

Sprawy Karne Skarbowe i Kodeks Karny SkarbowySprawy karne skarbowe to konsekwencja nierzetelnego bądź nieuczciwego prowadzenia rozliczeń z fiskusem. Dobrze gdyby zawsze tak można było powiedzieć. Z naszej praktyki wiemy, że wiele spraw karnych skarbowych kieruje się przeciwko niewinnym osobom i przedsiębiorcom. Wystarczy wskazać, że organy podatkowe w trakcie kontroli podatkowej bardzo często sięgają po przepisy karne. Robią to tylko po to żeby przedłużyć okresy przedawnienia. Taka praktyka jest niestety nagminna i z punktu widzenia prawa karnego skarbowego naganna. Kontrole skarbowe zmierzają do wykrycia i ustalenia czy podatnik dopuścił się nadużyć. Zespół naszej kancelarii pomaga wszystkim, którzy zmagają się z urzędem skarbowym. 

Sprawy Karne Skarbowe, które prowadzą nasi adwokaci:

 1. Art. 56 KKS oszustwa podatkowe,
 2. sprawy wyłudzeń podatku VAT,
 3. sprawy związane z czynnym żalem,
 4. sprawy postępowań kontroli skarbowej UKS
 5. sprawy związane z poddaniem się odpowiedzialności
 6. regulowanie spraw dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł.

Prawo Karne Skarbowe

Oferujemy każdemu podatnikowi podejrzanemu lub oskarżonemu o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe obronę i reprezentację w sprawach karno-skarbowych, w szczególności:

 • doradzamy na etapie postępowania kontrolnego,
 • doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu przygotowawczym,
 • prowadzimy obronę oskarżonego w sprawach karno-skarbowych,
 • doradzamy kiedy skorzystać z czynnego żalu czy instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
 • prowadzimy obronę osób obwinionych w sprawach o wykroczenia skarbowe.
 • zapewniamy pomoc w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi dla Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych (UKS, Policja skarbowa),
 • sporządzamy apelacje i kasacje w sprawach karno-skarbowych.

Sprawy Karne Skarbowe i Prawo Karne Skarbowe

D. Sprawy Karne Wykonawcze

Sprawy Karne Wykonawcze i Kodeks Karny Wykonawczy

Sprawy karne wykonawcze to sprawy związane z wykonywaniem wyroków. Do tej kategorii spraw można zaliczyć wszelkie kwestie związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności, warunków odbywania tej kary, zapłaty grzywny, spsób i miejsce wykonywania nałożonych przez sąd w wyroku obowiązków, np. prac społecznych, zakazu wykonywania określonych zajęć. Adwokaci z naszej kancelarii bronią też w sprawach karnych wykonawczych

Prawo Karne Wykonawcze

Skazanym i ich rodzinom oferujemy obronę i reprezentację na każdym etapie postępowania wykonawczego (po prawomocnym skazaniu):

 • doradzamy i sporządzamy wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • doradzamy i sporządzamy wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • informujemy kiedy można starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i jakie są tego konsekwencje,
 • pomagamy formułować wnioski dotyczące rozłożenia kary grzywny na raty,
 • zapewniamy reprezentację na posiedzeniach przed sądami penitencjarnymi,
 • doradzamy jak skorzystać z dozoru elektronicznego.

E. Sprawy Wykroczeniowe

Sprawy Wykroczeniowe i Kodeks WykroczeńSprawy wykroczeniowe dotyczą zawsze zdarzeń o najmniejszym stopniu społeczniej skodliwości. Niejednokrotnie jednak są one bardzo trudne i dolegliwe dla sprawców. Wystarczy wspomnieć, że sąd orzekając w sprawie wykroczenia może orzec oprócz kary finansowej również np. zakaz prowadzenia pojazdów. Wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu czy przeciwko mirowi domowemu są pod względem dowodowym równie wymagające co zwykłe sprawy karne. Dlatego też broniąc w sprawach wykroczeń traktujemy je bardzo poważnie.

Większość kolizji i zdarzeń drogowych jest rozpoznawanych w postępowaniu wykroczeniowym. Oferujemy reprezentację stronom postępowania wykroczeniowego - poszkodowanym, podejrzanym, obwinionym, w szczególności:

 • prowadzimy aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentujemy poszkodowanych na etapie postępowania przygotowawczego,
 • reprezentujemy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentujemy i dbamy o interesy poszkodowanych przed sądami wszystkich instancji,
 • oferujemy pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia,
 • doradzamy jak zabezpieczać swoje interesy finansowe w tym postępowaniu (jak uzyskać wypłatę z OC sprawcy, jak zabezpieczyć się przed regresem ze strony ubezpieczyciela),
 • sporządzamy dla naszych klientów apelacje  oraz wszelkie inne niezbędne pisma w sprawach wykroczeniowych.

Kancelaria Adwokacka Kontakt

Adwokaci Prowadzący Sprawy Karne w Warszawie

W naszej kancelarii adwokackiej każdy zajmuje się tym w czym jest najlepszy. Stawiamy na osoby posiadające pogłębioną wiedzę i doświadczenie w sprawach karnych i obronach przed sądami wszystkich instancji. 

Adwokat Magda Gawińska

Adwokat Magda GawińskaSzefem Działu Spraw Karnych w Warszawie jest Adwokat Magda Gawińska. Mecenas Gawińska specjalizuje się m.in.  w sprawach wypadków drogowych, sprawach przestępstw narkotykowych, sprawach dóbr osobistych.

 

Adwokat Kamil Kordiał

Adwokat Kamil KordiałAdwokat Kamil Kordiał prowadzi wszystkie rodzaje spraw karnych, karnych wykonawczych i karno skarbowych. Adwokat Karnista Warszawa to: kilkanaście lat praktyki sądowej i setki obron w sprawach karnych. Wszystko to gwarantuje najwyższą jakość i skuteczność obron karnych podejmowanych przez Adwokata Kamila Kordiała.

 

Adwokat Maciej Górczak

Adwokat Maciej Górczak

Adwokat Maciej Górczak to specjalista prawa karnego skarbowego, podatkowego i gospodarczego. Wykłada dla studentów prawo karne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma duże doświadczenie w sprawach VATu, kontroli skarbowych i postępowań podatkowych. 

 

Zespół

Kancelaria ŻAKIEWICZ ADWOKACI to również ponad 10 osobowy zespół zarówno starszych i doświadczonych jak i młodych ambitnych prawników. Jesteśmy skoncentrowani na stałym podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług m.in. poprzez studia doktoranckie, studia podyplomowe, szkolenia oraz stały kontakt z naszymi klientami.

Co Nas Wyróżnia?

Wąska specjalizacja.

Poświęcamy się tylko sprawom, na których znamy się najlepiej i których prowadzenie jest dla nas prawdziwą przyjemnością. Lubimy pracę z ludźmi, lubimy to co robimy.

Podejście do Klienta i prowadzonych spraw. Zaufanie.

Uważamy, że Klient zawsze powinien rozumieć swoją sprawę tak jak rozumiemy ją my adwokaci. Umiemy słuchać i potrafimy zbudować zaufanie. 

Na każdym etapie współpracy, staramy się aby nasi klienci zrozumieli w jakiej znajdują się sytuacji i jakie są możliwe kroki do podjęcia. Poświęcamy dużo czasu, na to aby dokładnie wytłumaczyć na czym polega problem i jak możemy mu wspólnie zaradzić.

Połączenie wiedzy i doświadczenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jakie działania należy podejmować aby skutecznie pomagać. Patrzymy na świadczone przez nas usługi w sposób szeroki, bierzemy pod uwagę nie tylko aspekt prawny, ale również wszelkie inne okoliczności, które są ważne i korzystne.

Mimo, iż koncentrujemy się na prawie staramy się patrzeć szeroko.

Adwokat Warszawa Umów Spotkanie

Honorarium - Cena Usług

Koszty obrony i pomocy prawnej zawsze są ustalane indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą - wynika to z Art. 16 U.Pr.A. ustawy prawo o adwokaturze. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do umówienia się na poradę prawną w naszej kancelarii i osobiste spotkanie z adwokatem. W trakcie spotkania, po przedstawieniu sprawy będziemy w stanie oszacować koszty obrony lub pomocy w sprawie. 

Koszty, honorarium, wynagrodzenie

Więcej informacji na temat cen usług adwokackich znajdziesz na tej stronie - Wynagrodzenie adwokata i radcy prawnego

 Aktualizacja 08.02.2017 r. MŻ

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.