Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Paulina Drzazga Poproch Adwokat Kraków
  • Adwokat Kraków Żakiewicz Adwokaci
  • Paulina Drzazga Poproch Kancelaria Adwokacka Kraków

Adwokat Kraków | Kancelaria Adwokacka Kraków

Kancelaria Adwokacka Żakiewicz Adwokaci Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k. w Krakowie, to kancelaria specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie karnym, karnym gospodarczym, karnym skarbowym.

Adwokat w Krakowie 

Do najczęściej prowadzonych przez nas spraw karnych należą sprawy dotyczące:
1) posiadania narkotyków, wprowadzania środków odurzających do obrotu, uprawy czy wytwarzania narkotyków – prowadzimy zarówno sprawy dotyczące niewielkich ilości narkotyków jak i duże procesy karne, dotyczące zorganizowanych grup przestępczych
2) prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego
3) wypadki komunikacyjne oraz kolizje drogowe – pomagamy również uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC i AC
4) oszustwa w tym również oszustwa komputerowe, oszustwa kredytowe oraz wyłudzenie odszkodowań
5) wszelkie sprawy przeciwko mieniu jak kradzieże, rozboje, przywłaszczenia, paserstwo
6) bójki i pobicia
7) zniesławienia, pomówienia, znieważenia – a więc przestępstwa które w ostatnim czasie, poprzez portale społecznościowe oraz środki masowego przekazu stały się stosunkowo popularnymi przestępstwami
8) fałszerstwa dokumentów
9) łapownictwo

Prowadzimy również sprawy karne gospodarcze takie jak:
10) wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w tym m.in. wyrządzenie znacznej szkody w spółce, stowarzyszeniu czy działalności gospodarczej osoby fizycznej
11) udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, zaspokojenie wybranych wierzycieli
12) pranie brudnych pieniędzy
13) zakłócenie przetargu publicznego
14) wyzysk kontrahenta

Poza sprawami karnymi, prowadzimy wiele spraw z zakresu wykroczeń. Pomimo bowiem, że w tego typu sprawach najczęściej orzekaną karą jest kara grzywny – konsekwencje związane z uznaniem winy na gruncie wykroczeń, mogą być dużo bardziej dolegliwsze niż sama kara. W sprawach wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, może to być bowiem odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciel, wniosek Komendanta Policji o ponowne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami czy zakaz prowadzenia pojazdów.

Klientom którzy posiadają już prawomocne wyroki karne skazujące – proponujemy pomoc w postępowaniu wykonawczym. Często, pomimo orzeczonej bezwzględnej kary pozbawienia wolności, w ramach postępowania wykonawczego, występujemy z wnioskami o odroczenie wykonania kary, przerwę w każe, zawieszenie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku, zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach dozoru elektronicznego,zmiany prawomocnego postanowienia sądu o zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej. Nadto, z sukcesami prowadzimy postępowania o wyrażeniu przez Sąd zgody na dalsze wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

 

W ostatnim czasie, kancelaria rozszerzyła swoją ofertę również o sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków losowych a także roszczeń osób najbliższych po śmierci poniesionej wskutek tychże wypadków. Z uwagi na powyższe, naszym Klientom oferujemy wsparcie już od momentu zgłoszenia szkody, reprezentację w negocjacjach prowadzonych z podmiotem ponoszącym odpowiedzialność za szkodę, którym najczęściej jest ubezpieczyciel oraz pełną reprezentację w postępowaniu sądowym. Ugodę zawieramy tylko wtedy, jeżeli jest ona naprawdę korzystna dla Klienta. Z doświadczenia bowiem wiemy – że kwoty proponowane przez ubezpieczyciela są kilkakrotnie niższe od tych, które można uzyskać w orzeczeniu sądowym.

Żakiewicz Adwokaci Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k. to również bieżąca obsługa prawna firm i spółek. Wiemy że prowadzenie przedsiębiorstwa to nie tylko sprawy związane z kontrahentami, niezapłacone faktury czy analizy zawiłych umów, ale często również kwestie pracownicze, podatki czy czyny nieuczciwej konkurencji. Dlatego w tak wąskich specjalizacjach na stałe współpracujemy z najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie, w tym również z doradcą podatkowym.

Podane powyżej rodzaje spraw, są jedynie wybranymi przykładami. Jako kancelaria
naszym klientom oferujemy reprezentacje na każdy etapie postępowania karnego - począwszy od postępowanie przygotowawcze, reprezentację przed sądem a w razie potrzeby również w postępowaniu wykonawczym. Wiemy że udział adwokata w sprawach karnych już od samego początku jest niezmiernie ważny. Istotnym jest, aby na etapie prokuratorskim, adwokat uczestniczył nie tylko w przesłuchaniu podejrzanego, pokrzywdzonego czy posiedzeniu aresztowym ale również w pozostałych czynnościach, jak chociażby przesłuchaniach świadków. Doświadczenie pokazuje, że wiele spraw może zakończył się pozytywnie dla Klienta, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego. Wiemy również, że błędne i nieprzemyślane ruchy w postępowaniu prokuratorskim, często rzutują na końcowy wynik sprawy.

Kancelaria reprezentuje również klientów, na stałe zamieszkujących poza granicami kraju, przeciwko którym prowadzone są sprawy karne w Krakowie. Często w tego typu sprawach, udaje się procedować bez konieczności przyjazdu osoby zainteresowanej do kraju.


Kancelaria Adwokacka Żakiewicz Adwokaci Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k. w Krakowie prowadzona jest od 2013 r. Otwierając oddział kancelarii specjalizującej się w prawie karnym w Krakowie, nie wiedzieliśmy czy w mieście, w którym z reguły kancelarie adwokackie prowadzą wszystkie rodzaje spraw – taki profil kancelarii sprawdzi się. Dziś wiemy, że dobry prawnik a przede wszystkim skuteczny prawnik w sprawach karnych to taki, który oprócz wiedzy teoretycznej posiada doświadczenie w określonej dziedzinie i potrafi przewidywać kolejne ruchy strony przeciwnej. Dlatego też, w naszej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie istnieje ścisły podział osób odpowiedzialnych za prowadzenie konkretnego rodzaju spraw. Takie ukierunkowanie na prowadzenie setek już spraw, zaowocowało dobrymi opiniami Klientów i otworzeniem kolejnych oddziałów kancelarii.


Prowadzenie spraw karnych w Krakowie to również konieczność znajomości praktyki orzeczniczej tutejszych sądów. Dobry adwokat wie, że prowadzenie sprawy karnej w Krakowie wymaga znajomości tzw. "krakowskiej szkoły prawa karnego". Szkoła prawa karnego to nic innego jak określony sposób interpretowania i stosowania przepisów kodeksu karnego. W Polsce wiodącym ośrodkiem naukowym w nauce prawa karnego jest właśnie Kraków. Jednym z wielu przykładów odmiennej linii orzecznictwa sądów krakowskich to sprawy karne dotyczące narkotyków. Dla przykładu można wskazać kwestię znacznych ilości środków odurzających. Taka kwalifikacja prawna czynu, wpływa na zaostrzenie wymiaru kary, a w niektórych przypadkach decyduje o zakwalifikowaniu przestępstw związanych z narkotykami jako zbrodnie. Sad Apelacyjny w Krakowie, niezmiennie stoi na stanowisku, że „znaczna ilość środka odurzającego” to taka ilość, która wystarczy do odurzenia jednorazowo kilkudziesięciu tysięcy osób, podczas gdy np. w Warszawie, zarzuty posiadania znacznych ilości stawiane są już przy zaledwie kilkudziesięciu gramach środków odurzających.

Kancelaria Adwokacka Żakiewicz Adwokaci Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k. w Krakowie mieści się na ul. Mogilskiej 123 lok. 31. a więc w bliskiej odległości od Sądu, zlokalizowanego bezpośrednio przy Rondzie Mogilskim.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.