Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Zakaz prowadzenia pojazdów, a obowiązek ponownego zdawania egzaminu

Czy PRZY ORZECZONYM rocznym lub dwunastomiesięcznym zakazie prowadzenia pojazdów TRZEBA ponownie zdawać egzamin NA PRAWO JAZDY?

Wielu kierowców, w stosunku do których sąd orzekł roczny zakaz prowadzenia pojazdów staje przed pytaniem, czy z dotkliwą dolegliwością jaką jest zakaz prowadzenia pojazdów będzie się wiązała również konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy? Jeszcze więcej wątpliwości pojawia się w związku z krążącymi w sieci oraz udzielanymi przez niektórych funkcjonariuszy policji informacjami o zależności obowiązku przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy od wymiaru orzeczonego środka karnego, a mianowicie jednego roku lub dwunastu miesięcy zakazu prowadzania pojazdów. Ponieważ zakaz prowadzenia pojazdów jest najczęściej orzekanym w Polsce środkiem karnym, skala problemu jest dość duża.

Odpowiadając na postawione pytanie należy stwierdzić, że w żadnym z powyższych przypadków kierowca nie będzie obarczony obowiązkiem ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

Przy zakaznie na 1 rok albo na 12 miesięcy nie musisz zdawać ponownie egzaminu na prawo jazdy

Orzeczony na okres 1 roku lub 12 miesięcy zakaz prowadzenia pojazdów nie nakłada na kierowcę obowiązku ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. 

Dlaczego tak jest? Kiedy 1 rok, a kiedy 12 miesięcy zakazu?

Wyjaśniając zaistniałą wątpliwość należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że orzeczony wyrokiem sądowym środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów może zostać orzeczony zarówno w wymiarze:

  • jednego roku, jak i
  • 12 miesięcy

i nie jest to wyłącznie kwestia językowa.

Czas trwania orzeczonego przez sąd środka karnego zależy bowiem od kwalifikacji prawnej czynu, za jaki zostaliśmy pociągnięci do odpowiedzialności karnej, a ogólnie rzecz biorąc od tego, czy czyn ten został zakwalifikowany jako przestępstwo czy wykroczenie. Różnica polega bowiem na tym, że zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony w związku z popełnieniem przez prowadzącego pojazd przestępstwa np. z  wymierza się w latach, natomiast w przypadku wykroczenia, np. z Art. 87 KW - w miesiącach lub latach.

Kiedy orzeka się zakaz prowadzenia na 1 rok a kiedy na 12 miesięcy?

  • Zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok orzeka się tylko za przestępstwo
  • Zakaz prowadzenia pojazdów na 12 miesięcy orzeka się tylko za wykroczenie

 

W zależności więc od kwalifikacji prawnej danego czynu, zakaz prowadzenia pojazdów może w przypadku przestępstwa wynieść od 1 roku do 10 lat (art. 43 § 1 k.k.), natomiast w przypadku wykroczenia od 6 miesięcy do 3 lat (art. 29 § 1 k.w.).

Zakaz, a obowiązek zdawania egzaminu

Niezależnie jednak od przyjętej kwalifikacji prawnej i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze 1 roku czy 12 miesięcy, kierowca, w stosunku do którego taki środek karny został orzeczony nie będzie podlegał obowiązkowi ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega wyłącznie kierujący ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był on pozbawiony przez okres przekraczający jeden rok.

Kto musi zdawać ponowny egzamin?

Ponowny egzamin na prawo jazdy muszą zdawać osoby, które były pozbawione prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok. 

 

Ani 1 rok zakazu, ani 12 miesięcy zakazu nie są okresami przekraczającymi 1 rok. 

Do egzaminu i to zarówno teoretycznego jak i praktycznego będzie więc musiała przystąpić każda osoba, wobec której zakaz prowadzenia pojazdu został orzeczony na okres przekraczający jeden rok, a więc w przypadku przestępstwa – np. na 2 lata, a wykroczenia - np. 1 rok i sześć miesięcy. Jeżeli zaś zakaz prowadzenia pojazdów nie przekraczał jednego roku kierowca nie będzie musiał ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Dotyczy to także kierującego, który nawet po upływie rocznego zakazu prowadzenia pojazdów nie odebrał z siedziby właściwego organu dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i nie dysponował nimi przez okres dłuższy.

Ważne

Nałożony przez ustawę obowiązek sprawdzenia kwalifikacji dotyczy bowiem jedynie przypadków, w których dana osoba nie dysponowała prawem jazdy przez czas dłuży niż jeden rok na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.

Mamy nadzieję, że tym samym rozwialiśmy wszelkie wątpliwości kierujących co do obowiązku ponownego przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy.

W przypadku pytań zachęcamy do ich zadawania w komentarzach poniżej.

Artykuły tematyczne

Warunkowe Umorzenie Postępowania Karnego

Odpowiedzialność karna bez tajemnic. Warunkowe umorzenie - co to jest? dla kogo? na czym polega? czy w mojej sprawie może dojść do warunkowego umorzenia? Warunkowe umorzenie to środek probacyjny, czyli szczególny środek odpowiedzialności karnej.

Czytaj dalej »

Prawo jazdy mimo 24 punktów karnych?

Dobre wieści pojawiają się w kolejnych orzeczeniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach kierujących, którzy po zebraniu ponad 24 punktów karnych odbyli szkolenie zmniejszające tę ilość.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.