Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

  • Kancelaria Adwokacka ŻAKIEWICZ ADWOKACI

Co muszę wiedzieć jako pokrzywdzony?

Zostałeś okradziony, oszukany, pobity, znieważony? A może pijany kierowca potrącił Cię na pasach? Jesteś ofiarą przemocy słownej i fizycznej w domu? Twój kontrahent nie płaci za towar i wiesz, że padłeś ofiarą wyłudzenia? Ktoś Cię zwyczajnie skrzywdził?

W każdym przypadku naruszenia Twoich dóbr takich jak mienie, zdrowie, wolność czy godność jesteś POKRZYWDZONYM. Prawo* chroni Twoje interesy i powienieneś to wykorzystać!


Pamiętaj, że jako POKRZYWDZONY masz prawo i powinieneś:

  • Nie bój się. Nie masz czego i kogo.
  • Czas jest najważniejszy. Im wiecej go upływa od popełnienia przestępstwa tym mniejsze są szanse na zebranie dowodów (odszukanie świadków, zabezpieczenie dokumentów, śladów itd.)
  • Pytaj. Aktywnie szukaj pomocy u doświadczonych adwokatów

1. korzystać od samego początku sprawy z pomocy adwokata Art. 87 KPK
2. jeżeli nie stać Cię na wynajęcie adwokata proś o wyznaczenie adwokata z urzędu (Art. 87 KPK i Art. 88 KPK).


Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie:

3. działaj tylko we własnym interesie (art. 299 § 1 k.p.k.), możesz i powinieneś składać wnioski (art. 315 § 1, 325a k.p.k.).
4. jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie masz informacji od policji lub prokuratury jaki skutek miało złożone zawiadomienie możesz interweniować (art. 306 § 3, 325a k.p.k.)
5. możesz złożyć zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa (art. 306 § 1, 325a k.p.k.).
6. możesz złożyć zażalenie na umorzenie śledztwa, najpierw możesz przeczytać akta (art. 306 § 1, 325a k.p.k.).
7. nie bój się. Możesz zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości sądu lub prokuratora.
8. możesz zwrócić się do sądu z żądaniem przesłuchania świadka, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo, że nie będzie można go przesłuchać na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.).
9. w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym małoletniego pokrzywdzonego powinno się przesłuchiwać tylko raz i warto zadbać żeby podejrzany miał obrońcę w czasie tego przesłuchania (art. 185a § 1 k.p.k.).
10. możesz żądać okazania osoby podejrzanego tak aby Cię nie rozpoznał, np. przez lustro fenickie (art. 173 § 2 k.p.k.).
11. osoby nieporadne, starsze oraz małoletni pokrzywdzeni mogą działać w postępowaniu z pomocą rodziców i opiekunów (art. 51 § 2 i 3 k.p.k.).
12. jesteś za granicą? Jesteś ciężko chory lub masz problemy z poruszaniem się? Możesz żadąć przesłuchania na odległość (art. 177 § 1a i 2 k.p.k.);
(art. 316 § 1, 317, 325a k.p.k.).
13. jeżeli masz wątpliwości co do bezstronności osób prowadzących Twoją sprawę możesz żadać ich wyłączenia (art. 42 § 1 k.p.k., art. 47 k.p.k.).


 Pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania:

14. złóż w prokuraturze, na policji lub przed zakończeniem pierwszego przesłuchania na rozprawie wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości lub części.
15. przed pierwszą rozprawą złóż oświadczenie, że chcesz być oskarżycielem posiłkowym (art. 53 i 54 k.p.k.) albo wnieś powództwo cywilne żądając na wcześniejszym etapie postępowania jego zabezpieczenia (art. 62 k.p.k., art. 69 § 2 i 3 k.p.k.). Oskarżyciel posiłkowy może więcej w toku procesu - masz prawo składać wnioski dowodowe, być obecnym na całej rozprawie, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom oraz złożyć apelację od wyroku (niekiedy może zrobić to w Twoim imieniu jedynie adwokat - art. 446 k.p.k.)


Kontroluj przebieg postępowania:

  • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przygotuje adwokat
  • pierwsze zeznania w sprawie jako świadek złożysz w obecności adwokata (masz do tego prawo)
  • będziesz brał aktywny udział w całym postępowaniu czuwając nad jego prawidłowym przebiegie

16. jeżeli policja lub prokurator powołali biegłego masz prawo poznać jego opinię, a nawet wziąć udział w jego przesłuchaniu (art. 318 k.p.k.).
17. czytaj protokół - zanim go podpiszesz możesz złożyć zastrzeżenia do jego treści (art. 150 § 2 k.p.k.).
18. masz prawo otrzymać kopię zapisu dźwięku lub obrazu czynności z Twoim udziałem (art. 147 § 4 k.p.k.).
19. możesz za zgodą policji lub prokuratora przeglądać akta i sporządzać z nich odpisy, w razie odmowy możesz zażalić odmowę (art. 156 § 1, 159 k.p.k.).
20. możesz na wniosek otrzymać kserokopię z akt sprawy (art. 156 § 2 i 5 k.p.k.).
21. możesz złożyć zażalenie na czynności naruszające Twoje prawa (art. 302 § 2 k.p.k.).


Zawsze pamiętaj, że:

22. możesz mediować, ale możesz też odmówić mediacji (art. 23a § 1 k.p.k.)
23. zmieniając miejsce zamieszkania lub pobytu powiadom policję, prokuratora lub sąd - pisma mogą zostać doręczone bez Twojej wiedzy (art. 139 § 1 k.p.k.).


Pamietaj, że odmowa pomocy ze strony policji lub prokuratury nie zawsze oznacza koniec sprawy:

24. w określonych prawem przypadkach możesz korzystając z pomocy adwokata wnieść samodzielnie akt oskarżenia do sądu (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.).


Kancelaria Adwokacka Adwokat Prawo Karne Sprawy KArne

Wszystkim polecamy również przygotowany we współpracy z Unią Europejską serwis informacyjny www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Jak widzisz nie jesteś zupełnie bezradny i zdany jedynie na policję, prokuraturę lub sąd. Możesz działać i to też od Ciebie zależy czy sprawiedliwość stanie po Twojej stronie.

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

Prawa i obowiązki świadka

Świadkiem w postępowaniu karnym może być każda osoba, która może posiadać informacje przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy i została wezwana do postępowania w celu złożenia zeznań.

Czytaj dalej »

Tajemnica adwokacka

Specyfika zawodu, a także wzgląd na konieczność utrzymywania gwarancji pozwalających na pełne zaufanie Klienta do adwokata, wymagają zachowania tajemnicy adwokackiej. Jej źródła oraz zakres precyzują przepisy prawa.

Czytaj dalej »

Sądowy savoir-vivre

11 zasad sądowej etykiety, które pozwolą Państwu zaprezentować się w przed sądem w jak najlepszym świetle, a także wybrnąć z klasą z ewentualnego „faux pas”.

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.