Jeśli nie użyjesz geolokalizacji to biuro ustawione będzie na: Warszawa

Prawo jazdy mimo 24 punktów karnych?

Dobre wieści pojawiają się w kolejnych orzeczeniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach kierujących, którzy po zebraniu ponad 24 punktów karnych odbyli szkolenie zmniejszające tę ilość.

Dotychczas takie „spóźnione” szkolenie nie rodziło dla kierujących żadnych korzyści. Tej praktyce sprzeciwił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. (sygn. II SA/Gl 26/12) wskazał, iż przepis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego, uniemożliwiający anulowanie 6 punktów za odbycie szkolenia w sytuacji, gdy przed jego ukończeniem kierujący przekroczył już dozwolony pułap 24 punktów, może być niekonstytucyjny. Sąd wskazał w swym uzasadnieniu, że wspomniany przepis § 8 ust. 6 rozporządzenia wykracza poza zakres delegacji ustawowej, na mocy której zostało wydane przedmiotowe rozporządzenie. WSA oparł się na podobnej konkluzji zawartej w orzeczeniu NSA z dnia 15 lipca 2010 r. (sygn. I OSK 885/09).

Dla kierujących może to mieć niebywałe znaczenie. W praktyce oznacza to bowiem, że zainteresowany, który zgromadził na swoim koncie ponad 24punkty może odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego i skutecznie zmniejszyć swój wynik o 6 punktów, aż do dnia doręczenia decyzji starosty o skierowaniu go na kontrolne badanie kwalifikacji.

Samo zaś doręczenie zawiadomienia Komendanta Policji o wystąpieniu do starosty z wnioskiem o skierowanie na ponowny egzamin nie zamyka jeszcze drogi do odsunięcia od siebie tego zagrożenia, o ile kierujący podejmie szybkie działanie i ukończy kurs przed wydaniem decyzji starosty. Jak obserwujemy, starostowie niechętnie korzystają z nowej interpretacji. Niejednokrotnie zatem konieczna jest aktywność samego zainteresowanego w toku postępowania przed starostą, tak aby skłonić organ do stosowania tej korzystnej dla kierowcy interpretacji.

Artykuły tematyczne

Wynagrodzenie Adwokata i Radcy Prawnego

Wynagrodzenie kancelarii (a właściwie honorarium adwokackie) jest zawsze określane na podstawie umowy z klientem (wynika to wprost z art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze). Jak ustala się jego wysokość?

Czytaj dalej »

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.